Team

Aurélie Vandenberghe
Dierenarts paard

Na het afstuderen aan de faculteit Diergeneeskunde te Gent optie paard, heeft Aurélie gedurende een jaar een ‘equine internship’ gevolgd in Clinique Vétérinaire Equine de Méheudin te Echouché in Frankrijk.
Bij haar terugkeer combineerde ze een assistentschap bij Sportarts Marc Suls, onderzoek in stamceltherapie en haar eigen praktijk.

Kwaliteitsvol werk leveren en kennis primeren! Continue bijscholingen zijn daarom een must. Aurélie heeft reeds vele certificaten behaald, is ISELP member, FEI-Treating Veterinarian en bevat een diploma fysiotherapie paard (Ugent).

Verder is Aurélie ook nog Clinical Research Assiociate bij GST-anacura en gastdocent bij Syntra.

Edouard Adriaensen
Dierenarts Paard

Na het afstuderen is Edouard naar Frankrijk getrokken om zich verder te specialiseren. Hij realiseerde een internship van een jaar in de Clinique Vétérinaire Equine de Méheudin te Ecouché onder leiding van dierenarts Jean-Marc Betsch. Nadien is hij zich verder gaan ontwikkelen in de orthopedie en sportbegeleiding als assistent bij sportdierenarts Marc Suls.
In 2015 werd hem aangeboden de dienst Orthopedie en Revalidatie te leiden op de nieuwe kliniek van Equitom.

In 2018 heeft hij de stap gezet om samen met zijn wederhelft Aurélie een praktijk op te richten om zich beter te kunnen toeleggen op de begeleiding van sportpaarden.

Zijn bijzondere persoonlijke interesses gaan uit naar de bewegingsleer en sportbegeleiding. Kwaliteitsvol werk wordt verzekerd door continue bijscholing en actief lid van de internationale school in de orthopedie (ISELP).

Maxime Adriaensen
Henri Adriaensen